SAİD NURSİ
BİTLİS GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

   08 Mayıs - 12 Mayıs
   2013

bitlis valiliği    bitlis belediyesi     bitlis eren üniversitesi risale akademi  akav

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR HAYAT VE FİKRİYAT: SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR SEMPOZYUMU

               
Değerli Bilim İnsanları,

               Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı, 10-12 Mayıs 2013 tarihleri arasında, ”KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR HAYAT VE FİKRİYAT: SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR” konulu bir  sempozyum düzenliyor.

                Bazı değerler kendi zamanlarında fark edilmez. Bazı değerler kendi mekanlarında yabancılaştırılır. Bazı değerler, “dışarıdakilerin” takdir ve tahsinleri üzerine fark edilir hale gelir. Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyetine uzanan modernleşme sürecini, bin yıllık arka planıyla birlikte ele alıp değerlendiren ve İslami köklerden yola çıkıp küresel çıkarımlara ulaşan Said Nursi, Türkiye toplumunun böyle bir değeridir. Sadece siyasi değil toplumsal anlamda da cumhuriyetçi olan, ortaya koyduğu müsbet hareket yaklaşımıyla küresel barış ve çoğulculuğa İslami referanslı küresel bir temel sunan, modernleşme sürecinin pozitivist öğreti ve pratik tarafından yabancılaşmaya mahkum ettiği Türkiye toplumunun kadim referanslarını tevhid ekseninde yeniden inşa eden Said Nursi, Bitlis’ten dünyaya uzanan diriltici bir nefestir.

                Hayatında korkuya yer olmayan, ümera kapısına fikirlerini sunmak dışında hiç uğramayan, ilmin izzetini her şeyin üstünde tutarken, Kur’an’ın bir nüktesinin anlaşılmasına hayatından daha fazla değer atfeden,  “fikre tevhid, hayata istikamet veren” İslamiyeti insaniyet-i kübra olarak takdim eden, bir alim, bir arif, bir dava adamı ve müceddit olarak Said Nursi, Türkiye’nin evrensele uzanan kapısı olan üniversitelerde anlaşılması, tartışılması ve istifade edilmesi gereken, “gizli bırakılmış” bir hazinedir.

                Çocuklar, kadınlar, hastalar, musibetzedeler, yaşlılar, mahpuslar, yetimler, garipler ve savaşzedeleri engin bir şefkatle kucaklayıp onlar için gözyaşı döken ama zalime asla boyun eğmeyen, insanlık barışı için en küçük bir zulme bile, taraf olmak şöyle dursun yanına bile yaklaşmayan, dünyanın malına, şanına ve makamına en küçük bir tamah göstermeyen Said Nursi’nin hayatının şifreleri yazdığı Risale-i Nur külliyatında mündemiçtir. Said Nursi’nin hayatı ancak Risale-i Nur’la anlaşılır; Risale-i Nur kemal düzeyindeki pratiğini Said Nursi’nin hayatı üzerinden gösterir. Said Nursi hakikat yolculuğunda kendisine yansıyanı kemaliyle gösteren şeffaf bir aynadır.

                Yeni Cumhuriyetin sağlam temeller üzerine kurulması gerektiğini kuruluş sürecinde hatırlatan Said Nursi, eğitim eksikliği, ekonomik gerilik ve çatışmacı kültürü yerel ve küresel ölçekte mücadele edilmesi gereken alanlar olarak tanımlarken, din-bilim ikilemini “mana-yı harfi” kavramlaştırması ile çözümlemiştir. Hala tazammunları teşrih edilmeyi bekleyen Medreset-üz Zehra tasavvuru bir ittihad ve uhuvvet ekseni olarak anlaşılmayı bekliyor.

                Kur’anın tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet üzerinde temerküz eden mesajını, Ene risalesinde ortaya koyduğu epistemoloji ile modernizmin dun saldırılarından beri kılan Said Nursi’nin fikriyatı, ilim ehlinin munsif ve müdakkik nazarlarında makes bulmayı  bekliyor. Sizi, Türkiye’nin dünya kültür ve medeniyetine en büyük armağanı olan bir hayat ve fikriyatı, evrenselin bu en yerlisi üzerinde tefekkür ve tahassüse davet ediyoruz.

                Sempozyuma yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden çok teşekkür ederiz.


 

Veysel YURDAKUL

(Bitlis Valisi)

Sempozyum Onursal Başkanı

Fehmi ALAYDIN

(Bitlis Belediye Başkanı)

Sempozyum Onursal Başkan Yrd.

Prof.Dr.Mahmut DOĞRU

(Bitlis Eren Üniv.Rektörü)

Sempozyum Onursal
Başkan Yrd.

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY

(Akademik Araştırmalar Vakfı)

Sempozyum Başkanı

Dr. İsmail BENEK

(Risale Akademi)

Sempozyum Başkan Yrd.

                              

 

 

 

 

 

© 2013 Said Nursi Sempozyumu
Tasarım ve Uygulama İnotek Bilişim